Đau thần kinh liên sườn, vì sao?
Tôi bị đau từ vùng ngực lan theo mạng sườn ra sau lưng bên phải… Tôi đã chụp tim phổi bình thường. Vậy có phải đó là đau thần [...]