Yêu bao lâu là tốt? Yêu bao lâu là tốt?
Cánh mày râu thường cho rằng “chuyện ấy” càng lâu càng chứng tỏ sức mạnh đàn ông. Thực tế có đúng không? Lâu là bao nhiêu[...]