Giới tính

Khi nào cần cắt bao quy đầu? Khi nào cần cắt bao quy đầu?
T5, 06 / 2018 23:00
Cắt bao quy đầu cho trẻ nhỏ đã trở nên phổ biến, nhưng thật sự chưa tới 1% nam giới trên 16 tuổi bị hẹp bao quy đầu, cần phẫu thuật. Thạc sĩ Nguyễn Hồ[...]